Zemeljski plin – geoplin

Družba Geoplin je največja družba na področju zemeljskega plina in ključni dejavnik na področju energetike. Ima dolgoletno tradicijo, saj trguje, posreduje in zastopa trg z zemeljskim plinom. Oskrbujejo odjemalce na prenosnem in distribucijskem omrežju, zagotavljajo pa širok nabor produktov in storitev na področju zemeljskega plina. Poglejte si http://www.geoplin.si in se prepričajte o kvaliteti produktov. Zanesljivi so tudi na področju oskrbe s plinom, saj se z njim oskrbujejo iz večih virov in skladišč.

zemeljski plin Geoplin

Ker so njihovi produkti prilagojeni odjemalcem, jih imajo zato več. Produkt s spremenljivo ceno na osnovnih naftnih indeksov, s spremenljivo ceno na osnovi dnevnih borznih cen, s fiksno ceno, hibridni produkti. strukturirani produkti in vsi produkti, ki jih oblikujejo v skladu z trgom, potrebami in zahtevami odjemalcev. Tako je zemeljski plin dosegljiv prav vsakemu žepu.

Zemeljski plin je namreč fosilno gorivo, saj je produkt razkroja organskih snovi. Zraven so še primesi metana, etana, propana, butana, dušik, ogljikov dioksid in drugi. Pridobiva se iz podzemnih nahajališč, ki po plinovodih potujejo do uporabnika. Zemeljski plin ima pri izgorevanju namreč najmanjšo emisijo CO2, zato je energetsko učinkovit in uporaben. Je nestrupen, lažji od zraka, brez vonja, vendar je v določeni količini zraka eksploziven. Ko plin proizvajajo oz. črpajo, iz varnostnih razlogov dodajo snov, ki je neprijetnega vonja, saj z njo zaznamo prisotnost plina.

Uporaba zemeljskega plina je namreč vsestranska, ker se uporablja v industrijah, trgovinah, storitvah, gospodarstvu, široki potrošnji, za proizvodnjo toplotne in električne energije ter za pogonska goriva. V industriji se uporablja, kot vir toplote, v raznih tehnoloških procesih pa, kot surovina. V široki potrošnji je izgorevanje čisto, saj gredo v okolje najmanjše škodljive snovi. Pri tem ni potrebno skladiščiti goriva, njegov izkoristek pa je visok (kondenzacijski kotli imajo izkoristek okoli 100%). Slovenija je začela s samo oskrbo zemeljskega plina leta 1974, ko je podpisala sporazum o združevanju sredstev za plinafikacijo naše države. Plinovod so začeli graditi 3 leta kasneje. Od takrat je naša oskrba in uporaba zemeljskega plina nepogrešljiva.