Nasvet odvetnika: izplačilo dobička

Ko se v podjetniško družbo vključi nov družbenik, se mora vedno določiti, kaj komu pripada. Vsak, ki v posel vloži nekaj svojega, dobi tudi določene pravice, kamor sodi tudi izplačilo dobička. Po zakonu je namreč razporejanje bilančnega dobička ena izmed temeljnih pravic družbenika, ki jo prejme ob začetnem vložku …