Nasvet odvetnika: izplačilo dobička

izplačilo dobička

Ko se v podjetniško družbo vključi nov družbenik, se mora vedno določiti, kaj komu pripada. Vsak, ki v posel vloži nekaj svojega, dobi tudi določene pravice, kamor sodi tudi izplačilo dobička. Po zakonu je namreč razporejanje bilančnega dobička ena izmed temeljnih pravic družbenika, ki jo prejme ob začetnem vložku v družbo. Poleg družbenikov si lahko v določenih primerih bilančni dobiček družbe delijo tudi tretje osebe – slednje pa je tudi jasno določeno z zakonom. Slednje je značilno predvsem v primerih, ko se družba odloči, da bo del dobička darovala bodisi za delavce bodisi za različne fundacije in podobno.

Pravna podlaga in pomoč odvetnika

Kot smo že omenili na začetku, je izplačilo dobička zakonsko urejeno – ta je opredeljen v Zakonu o gospodarskih družbah. V njem je jasno zapisano, da je prvotni namen vsake gospodarske družbe generiranje dobička. Ob izplačilu dobička imajo do slednjega v prvi vrsti pravico družbeniki, saj so slednji s pridobitvijo poslovnega deleža v družbi tudi prejeli premoženjsko pravico, ki narekuje, da imajo pravico dobiti del dobička družbe. Poleg tega ne smemo zanemariti dejstva, da ravno družbeniki pogosto vlagajo v samo podjetje in tako bistveno vplivajo na njegovo uspešnost in bilančno rast.

In koliko sploh znaša izplačilo dobička posameznim družbenikom? Višina bilančnega dobička, ki ga posamezen družbenik prejme, je odvisna od njegovega poslovnega deleža. Seved pa se o vseh teh elementih lahko družbena pogodba opredeli drugače in na osnovi medsebojnega dogovora med poslovnimi soudeleženci. Za sestavo pogodbe se je smiselno obrniti na odvetnika, ki se spozna na področje gospodarskega prava in vam bo lahko zato znal kar najbolje svetovati.

Izplačilo dobička lastniku se pogosto izvede preko odvetnika, ki je strokovnjak za gospodarsko pravo. Svetujemo vam, da se za pomoč vedno obrnete na izkušeno pravno pisarno, ki bo ustrezno zastopala vas in vaše interese. Tako boste na koncu zagotovo dobili tisto, kar vam pripada.